Nebezbjedni proizvodi na tržištu - jul 2021

06-Aug-2021

Tržišna inspekcija u julu pronašla na tržištu Crne Gore 53 vrste opasnih i neusaglašenih proizvoda

Shodno Opštem programu nadzora proizvoda na tržištu za 2021.godinu, Tržišna inspekcija je u julu mjesecu vršila nadzor industrijskih šljemova. Osim planiranog nadzora, inspektori su vršili i reaktivni nadzor shodno informacijama sa RAPEX sistema, regionalne mreže, prijava potrošača i drugih izvora.

U ovoj oblasti Izvršeno je ukupno 67 inspekcijskih pregleda, na tržištu Crne Gore pronađeno je 53 vrste opasnih i neusaglašenih proizvoda u ukupnoj količini 3.904 komada, od čega 14 vrsta u količini 175 komada predstavlja opasne proizvode sa ozbiljnim rizikom, 33 vrste u količini 3.427 komada su opasni proizvodi koji ne predstavljaju ozbiljan rizik, dok 6 vrsta u količini 302 komada su neusaglašeni proizvodi.

Sa tržišta je povučeno (trajna zabrana prometa) ukupno 20 vrsta u količini od 477 komada opasnih i neusaglašenih proizvoda, u 1 slučaju (31 komad) je naložena mjera opoziva, dok je mjera uništenja sprovedena za 9 vrsta u količini 107 komada.

U julu mjesecu, od ukupno pronađenih opasnih proizvoda na tržištu, najzastupljenija grupa proizvoda je oprema lične zaštite i to oprema za plivanje i dječje naočare za sunce.
O opasnim proizvodima javnost je redovno obavještavana preko web sajta www.potrosac.me.

PR služba Uprave za inspekcijske poslove