Politika privatnosti

Svrha ove Politike privatnosti je da Vam pruži informacije o obradi Vaših ličnih podataka koja se vrši prilikom i/ili u vezi sa Vašim korišćenjem našeg vebsajta.

Pravila i uslovi za korišćenje aplikacije „Zaštita potrošača - potrosac.me“

Prihvatanjem ovih uslova saglasni ste da ste upoznati sa opštim pravilima i uslovima korišćenja aplikacije „Zaštita potrošača –potrosac.me“ i da pristajete na njihovu primjenu.
Korišćenjem sadržaja aplikacije, korisnik prihvata sve rizike koji nastaju korišćenjem ove web stranice i prihvata korišćenje tog sadržaja isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

  • Lični podaci koji se unose u svrhu postavljanja pitanja ili podnošenja žalba u aplikaciji se koriste za svrhu provjere identiteta podnosilaca pitanja/žalbe i radi sprečavanja zloupotrebe aplikacije;
  • Lične podatke koje stavite na raspolaganje u aplikaciji, obradiće nadležne institucije i koristiće ih isključivo u svrhu za koju su podaci prikupljeni;
  • Podaci dobijeni od strane korisnika mogu se koristiti za statističke potrebe aplikacije;
  • Prihvatanjem ovih uslova saglasni ste da se vaši podaci koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Korišćenjem aplikacije prihvatate uslove korišćenja.
Prihvatanjem ovih uslova saglasni ste da aplikaciju koristite isključivo u zakonskim okvirima i na način koji ne ugrožava, ograničava ili sprečava korišćenje trećoj strani, uz poštovanje mjera bezbjednosti, kao i da ste upoznati sa pravilima i uslovima korišćenja aplikacije „Zaštita potrošača – potrosac.me“, te da pristajete na njihovu primjenu.

Odgovornost za obradu podataka u aplikaciji „Zaštita potrošača – potrosac.me“

Aplikacija se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući tačnost, potpunost i dostupnost sadržaja kreiranog od strane korisnika, s obzirom na to da na njih ne utiče. Aplikacija nije odgovorna za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu ili neprijatnost korisnika, koja je nastala kao posljedica upotrebe nepotpune ili netačne informacije na ovoj aplikaciji, odnosno tehničkih problema ili nedostupnosti ove aplikacije. Korisnici aplikacije su odgovorni za tačnost i potpunost sadržaja koje postavljaju u aplikaciji.
Aplikacija se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za korišćenje aplikacije, kao i za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili trećoj strani u vezi sa korišćenjem ili zloupotrebom aplikacije.

Sigurnost i praćenje podataka na aplikaciji „ Zaštita potrošača – potrosac.me “

U cilju sigurnosti aplikacije, prati se sav saobraćaj na mreži, kako bi bili identifikovani neovlašćeni pokušaji postavljanja ili promjene sadržaja, kao i svaki drugi pokušaj koji može da prouzrokuje štetu na računarskom sistemu. Aplikacija zadržava pravo da sakuplja informacije o svojim korisnicima, i to:

  • ime domena sa kog je pristupljeno aplikaciji;
  • datum i vrijeme pristupanja aplikaciji.

Aplikacija zadržava pravo da isključi određene korisnike sa servisa ukoliko zloupotrebljavaju pravila korišćenja aplikacije.
Aplikacija obezbjeđuje visok stepen zaštite podataka, ali ipak ne može garantovati apsolutnu sigurnost razmjene podataka između korisnika i aplikacije, obzirom da se prenos informacija preko Interneta ne može smatrati potpuno sigurnim.

Zaštita od štetnog softvera

Aplikacija sa velikom pažnjom pregleda i testira materijale koje objavljuje. Odgovornost korisnika je da preduzme sve potrebne mjere za korišćenje raspoloživih načina zaštite od virusa ili drugih opasnosti koje proizilaze iz korišćenja Interneta.

NAPOMENA:

S obzirom da se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni list CG“, br 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17) primjenjuje na korišćenje aplikacije, molimo korisnike da imaju u vidu da:

  • Lični podaci koji se unose prilikom postavljanja pitanja ili podnošenja žalbe u aplikaciji se koriste za svrhu provjere identiteta podnosilaca pitanja/žalbe radi sprečavanja zloupotrebe aplikacije;
  • Lične podatke koje stavite na raspolaganje aplikacije obradiće nadležne institucije i neće ih koristiti u svrhu drugačiju od one za koju su podaci prikupljeni;
  • Podaci dobijeni od strane korisnika mogu se koristiti za statističke potrebe aplikacije;
  • Prihvatanjem ovih uslova dajete saglasnost za obradu ličnih podataka na način utvrđen Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ovim izjavljujem da sam saglasan/a sa pravilima i uslovima za korišćenje aplikacije „Zaštita potrošača – potrosac.me“

(Lični podaci koriste se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.)