O nama

Centralna tačka Sistema za zaštitu potrošača je Uprava za inspekcijske poslove, a njena ključna uloga u Sistemu je upravljanje žalbama i pitanjima potrošača.

Sistem za zaštitu potrošača povezuje različite institucije (inspekcijske organe, agencije, Centralnu banku, NVO) u bavljenju žalbama i pitanjima potrošača. Cilj je da se potrošaču obezbijedi lak pristup za rješavanje po žalbi od strane nadležnog organa, kao i pravovremen i kompetentan odgovor po žalbi potrošača.

Nadležni organi

U nastavku je spisak nadležnih organa koji učestvuju u Sistemu za zaštitu potrošača.

Uprava za inspekcijske poslove

 • Tržišna inspekcija,
 • Zdravstvena inspekcija,
 • Sanitarna inspekcija,
 • Turistička inspekcija,
 • Metrološka inspekcija,
 • Inspekcija za stanovanje,
 • Termoenergetska inspekcija,
 • Elektroenergetska inspekcija,
 • Inspekcija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost,
 • Inspekcija za usluge informacionog društva.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

 • Fitosanitarna inspekcija,
 • Inspekcija za hranu,
 • Veterinarska inspekcija

Ministarstvo kapitalnih investicija

 • Direkcija za inspekcijski nadzor drumskog saobraćaja,
 • Direkcija za inspekcijski nadzor u pomorskom saobraćaju i unutrašnjoj plovidbi,
 • Direkcija za inspekcijski nadzor željezničkog saobraćaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 • Inspekcija za eksplozivne materije, zapaljive materije, tečnosti i gasove

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 • Poljoprivredna inspekcija

Centralna banka

Agencije

 • Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost,
 • Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti,
 • Agencija za nadzor osiguranja,
 • Agencija za civilno vazduhoplovstvo – inspektor za vazdušni saobraćaj,
 • Agencija za elektronske medije.

Organi lokalne uprave, nadležne lokalne inspekcije

Drugi organi i tijela sa kojima Centralna tačka Sistema sarađuje

 • Odbor za vansudsko rješavanje sporova potrošača i druga tijela za vansudsko rješavanje sporova potrošača,
 • Uprava prihoda i carina,
 • Komisija za hartije od vrijednosti,
 • Zaštitnik prava pacijenata.

NVO

 • CEZAP – Centar za zaštitu potrošača,
 • Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (call centar Crne Gore),
 • Udruženja privrednika.