Biblioteka

Odluka o utvrđivanju liste organa nadležnih za nadzor nad sprovođenjem zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača
408 kB | pdf | 188
Pravilnik o sadržaju evidencije o podacima iz nadzora i evidencije o žalbama potrošača i njihovom rješavanju
77 kB | pdf | 183
Uredba o grupama proizvoda nad kojima se vrši nadzor na tržištu
268 kB | pdf | 186
Uredba o načinu rada sistema brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik
291 kB | pdf | 186
Zakon o bezbjednosti hrane
302 kB | pdf | 221
Zakon o biocidnim proizvodima
170 kB | pdf | 208
Zakon o elektronskim medijima
330 kB | pdf | 169
Zakon o elektronskim komunikacijama
460 kB | pdf | 165