Adrese i kontakti

Uprava za inspekcijske poslove

Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica Crna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 9.00–13.00

Tel: +382 (0)20 234 421

E-mail: upravazainspekcijskeposlove@uip.gov.me

Odsjek za tržišnu inspekciju

Novaka Miloševa 10, 81000 Podgorica Crna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 8.00–12.00

Tel: +382 (0)20 230 529

E-mail: marina.radulovic@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju turizma

Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica Crna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 9.00–15.00

Tel: +382 (0) 20 671 273

E-mail: svetlana.sljivancanin@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju rada

Ulica Baku bb, Tološi 81000 Podgorica Crna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 08 - 10

Tel: +382 (0)20 673 124

E-mail: angelina.medjedovic@uip.gov.me

Odsjek za zdravstveno-sanitarnu inspekciju

Put Radomira Ivanovića 2 81000 Podgorica Crna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 09 - 13

Tel: +382 (0)20 608 015

E-mail: karmela.mujicic@uip.gov.me

Odsjek za ekološku inspekciju

Ul Baku bb, Tološi 81000 Podgorica Crna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 08 - 10

Tel: +382(0)20 674 449

E-mail: veselinka.zarubica@uip.gov.me