Adrese i kontakti

Odsjek za metrološku inspekciju

Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica Crna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 09 - 11 h

Tel: +382 (0)20 673 603

E-mail: sreten.tosic@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju za stanovanje

Ulica Baku br. 64, Tološi, 81000 Podgorica Crna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 10 - 11 h

Tel: +382 (0)20 231 077

E-mail: slavica.stankov@uip.gov.me

Odsjek za elektroenergetsku inspekciju

Rimski trg 46 , 81000 Podgorica Crna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 08 - 10 h

Tel: +382 (0)20 234 941; 482 249; 482 257 Fax. +382 (0)20 234 231

E-mail: alma.kujovic@uip.gov.me

Odsjek za termoenergetsku inspekciju

Rimski trg 46, 81000 Podgorica Crna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 08 - 10 h

Tel: + 382 (0)20 482 428

E-mail: milos.kovacevic@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva

Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica Crna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 11 -12 h

Tel: Tel. +382 (0)20 673 603

E-mail: mladen.koljensic@uip.gov.me