Nebezbjedni proizvodi na tržištu - septembar 2021

09-Oct-2021

U septembru pronađeno 52 nebezbjedne vrste proizvoda na tržištu

Tržišna inspekcija je tokom septembra primila ukupno 198 inicijativa od kojih se skoro polovinu odnosilo na žalbe potrošača u vezi sa njihovim potrošačkim pravima, od kojih je preko 80 odsto riješeno u korist potrošača.

Podsjećamo sve građane da imaju svoja potrošačka prava i da treba da se o njim informišu i da ih koriste. Na sajtu potrošač.me, platforma čiju je izradu finansirala EU, mogu se naći sve informacije o pravim potrošača, a mogu se postaviti pitanja i podnijeti prijave. Takođe prijave se mogu podnijeti i preko našeg besplatnog kol centra 080 555 555.

PR služba Uprave za inspekcijske poslove