Obmanjujuća poslovna praksa

08-Oct-2021

Kontrole obmanjujuće poslovne prakse i promet namještaja s aspekta zaštite potrošača

Tržišna inspekcija sprovodi kontrole u skladu sa Planom rada za 2021. godinu, rukovodeći se vremenskim intervalima pojačanog prometa roba i usluga, a posebno stanjem na terenu.

Tokom oktobra, Tržišna inspekcija će vršiti pojačani inspekcijski nadzor u dijelu nepoštene poslovne prakse, sa posebnim naglaskom na obmanjujuću poslovnu praksu, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Takođe provjeravaće subjekte koji se bave proizvodnjom i prometom namještaja, posebno sa aspekta obavještenja o robi, uskladištenja roba, te vođenja poslovne evidencije.

Podsjećamo sve privredne subjekte na značaj poštovanja odredbi zakona koji se tiču zaštite potrošača, da na transparentan način ugovaraju usluge i ističu cijenu i svojstva proizvoda, ako i da o svemu vode propisanu poslovnu evidenciju.PR služba Uprave za inspekcijske poslove

PR služba Uprave za inspekcijske poslove