Žalba potrošača

Naziv privrednog subjekta koji je predmet prijave (npr. naziv firme DOO)
Naziv objekta u kom je potrošač kupio proizvod ili uslugu
Da li se žalba odnosi na proizvode ili usluge?

Da bi dobili povratno obavještenje, potrebno je da ostavite tačne i potpune lične podatke.